ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட்டில் 90 விழுக்காடு சிங்கப்பூரர்கள்

சிங்கப்­பூ­ரில் ஸடாண்டர்ட் சார்டட் வங்கி சிங்கப்­பூ­ரர்­களுக்கே முக்­கி­யத்­து­வம் கொடுக்­கிறது என்று மனி­த­வள அமைச்­சர் லிம் சுவீ சே தெரி­வித்­துள்­ளார். “அங்கு நிபு­ணர்­கள், மேலா­ளர்­கள், நிர்­வா­கிகள், தொழில் ­நுட்­பர்­களுக்கு மொத்தம் 1,400 வேலைகள் வழங்கப்­படு­கின்றன. அதில் 90 விழுக்­காட்­டுக்­கும் அதி­க­மான வேலைகள் சிங்கப்­பூ­ரர்­களுக்கு வழங்க­ப்படு­கின்றன,” என்றார் திரு லிம். “இதில் வெளி­நாட்டு நிபு­ணர்­கள், மேலா­ளர்­கள், நிர்­வா­கிகள், தொழில்­நுட்­பர்­கள் அல்லது எம்­பி­ளாய்­மெண்ட் பாஸில் வேலை பார்ப்­ப­வர்­கள் ஏழு விழுக்­காட்­டி­னர்­தான். ஸடாண்டர்ட் சார்ட்டட் வங்கி சிங்கப்­பூ­ருக்கு நன்கு சேவை­யாற்­றி­யுள்­ளது,” என்று அமைச்­சர் கூறினார்.

சாங்கி பிஸினஸ் பார்க்­கில் அமைந்­துள்ள வங்­கி­யின் இரண் டா­வது கட்­ட­டத்­தின் திறப்பு விழாவில் அமைச்­சர் பேசினார். 202,890 சதுர அடி நிலப் பரப்பளவைக்கொண்ட அக்­கட்­ட­டத்தை $45 மில்­லி­ய­னுக்கு வங்கி வாங்­கி­யுள்­ளது. அங்கு ஏற்­கெ­னவே ஆறு மாடிக் கட்­ட­டத்தை ஸடாண்டர்ட் சார்ட்டட் வங்கி வைத்­துள்­ளது. இது இரண்டா­வது கட்­ட­டம். அந்த மரினா பே நிதி மையத்தில் முக்கிய குத்தகைக்காரராக வங்கி திகழ்கிறது.

Loading...
Load next