போலி கைபேசிகள் விற்பனை: எட்டு சந்தேகப் பேர்வழிகள் கைது

போலி கைபேசிகள் விற்பனை தொடர்பாக எட்டு சந்தேகப் பேர்வழிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். காப்புரிமை விதிமுறையை மீறும் வகையில் விற்பனை செய்யப்பட இருந்த 10,000க்கும் அதிகமான கைபேசிகளும் உதிரிப் பாகங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் மொத்த மதிப்பு ஏறத்தாழ 1.4 மில்லியன் வெள்ளிக்கும் அதிகம் என்று நம்பப்படுகிறது. தானா மேரா, காக்கி புக்கிட், ஹாபர்ஃபிரண்ட் ஆகிய வட்டாரங்களில் ஒரே நேரத்தில் 10 மணி நேர அதிரடிச் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக போலிஸ் படையும் சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறையும் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன. கைது செய்யப்பட்ட எட்டு ஆடவர்கள் 28 வயதுக்கும் 40 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள். அவர்களிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.