சிங்கப்பூரின் எண்ணெய் சாராத ஏற்றுமதிகள் ஜூலையில் 11.2% சரிவு

சிங்கப்பூரின் ஏற்றுமதி எதிர்பார்த்ததைவிடக் குறைவான சரிவை அடைந்திருந்தாலும், தொடர்ந்து ஐந்தாவது மாதமாக ஈரிலக்கச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. மின்னணுத் தொழில்துறையின் மந்தநிலையே இதற்கான முக்கிய காரணம். 

ஜூலை மாதத்தில், எண்ணெய் சாராத உள்நாட்டு ஏற்றுமதிகள் 11.2 விழுக்காடு சரிந்ததாக என்டர்பிரைஸ் சிங்கப்பூர் அமைப்பு வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 16) வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. ஆனால், ஏற்றுமதி 15.4 விழுக்காடு சரியும் என புளூம்பர்க் கணிப்பாளர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். 

மாத அடிப்படையில், ஜூலை மாதத்தின் ஏற்றுமதி 3.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்து, ஜூன் மாதத்தின் 7.8 விழுக்காடு சரிவுநிலையை மாற்றியது. 

இவ்வாண்டு ஜூன் மாதத்தின் ஏற்றுமதிகள், சென்ற ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில், 17.4 விழுக்காடு சரிவடைந்தது. சென்ற 2013ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நேர்ந்த 33.2 விழுக்காடு சரிவுக்குப் பிறகு இதுவே ஆகப்பெரிய சரிவாகும். 

ஆண்டு அடிப்படையில், மின்னணு ஏற்றுமதிகள் ஜூலையில் 24.2 விழுக்காடு வீழ்ச்சி கண்டன. ஜூன் மாதத்தின் வீழ்ச்சி 31.9 விழுக்காடு. மின்னணு அல்லாத ஏற்றுமதிகள் ஜூலையில் 6.6 விழுக்காடு சரிந்தன. இது ஜூன் மாதத்தின் 12.6 விழுக்காட்டுச் சரிவைவிடக் குறைவு. 

மின்னணு அல்லாத ஏற்றுமதிகளில் மருந்துப்பொருள் ஏற்றுமதியே ஆக அதிகமாக 32.7 விழுக்காடு சரிவடைந்தது. 

சிங்கப்பூர் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யும் 10 சந்தைகளில், அமெரிக்கா தவிர்த்த மற்ற எல்லா சந்தைகளுக்கும் ஏற்றுமதிகள் சரிந்தன. ஜப்பான், மலேசியா, ஹாங்காங் ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதிகளே ஆக அதிகமாகச் சரிந்தன. 

தலையெடுத்துவரும் சந்தைகளுக்கான ஏற்றுமதிகள் ஜூலையில் 29.6 விழுக்காடு குறைந்தன. இது ஜூன் மாதத்தின் 17.0 விழுக்காட்டுச் சரிவைவிட அதிகம்.