சரக்குத் தோணிகளில் களவுபோவது ஐந்தாண்டுகளில் இல்லாத அளவு உயர்வு

சிங்கப்பூர் நீரிணைப் பகுதியில் தோணிகளில் இருந்து சரக்குகள் திருடுபோவது ஐந்தாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்குக் கூடியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

உலோகக் கழிவுகளே கொள்ளையர்களின் முதல் தெரிவாக இருந்து வருவதாக ‘ரீகேப்’ எனப்படும் ஆசியாவில் கப்பல்களில் ஆயுதந்தாங்கிய வழிப்பறி, கொள்ளையைத் தடுக்கும் வட்டார ஒத்துழைப்பு உடன்பாட்டின் சிறப்பு அறிக்கை கூறுகிறது.

இவ்வாண்டு பிப்ரவரி முதல் இம்மாத நடுப்பகுதி வரை 

14 திருட்டு, வழிப்பறிச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

2015-2018 வரையிலான நான்காண்டு காலத்தில் இத்தகைய 13 சம்பவங்கள் இடம்பெற்றன. இந்த எண்ணிக்கை 2014ஆம் ஆண்டில் 15ஆக இருந்தது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

நேற்று நடைபெற்ற மசெக மகளிர் அணியின் வருடாந்திர மாநாட்டில் திரு ஹெங் முக்கிய உரை நிகழ்த்தினார்.  சிங்கப்பூர் பெண்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் மாற்றங்களைப் பரிந்துரைத்தல், அவர்களை சமூக நடவடிக்கைகளில் முழுமையாகப் பங்கேற்க ஊக்குவித்தல் போன்றவை மசெக மகளிர் அணியின் முக்கிய பணிகள் என்றும் திரு ஹெங் வலியுறுத்தினார்.

15 Sep 2019

‘மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்ற கொள்கைகள் தொடரும்’

ஜூரோங் புத்தாக்க வட்டாரத்தின் மாதிரி வரைபடம். படம்: ஜேடிசி

15 Sep 2019

95,000 புதிய வேலைகள் உருவாக்கப்படலாம்