கொடிய நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைகளுக்கு நிதி திரட்டு

கொடிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைகளுக்கு கிறிஸ்மஸ் ஃபன் ரன் மூலம் நேற்று முன்தினம் நிதி திரட்டப்பட்டது.

‘மேக் எ விஷ்’ சிங்கப்பூர் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற ‘சேன்டா ஃபார் ரன் விஷ்ஸ்’ நிதித்திரட்டில் பங்கேற்ற குடும்பங்கள் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா, எல்ஃப் எனப்படும் அவரது உதவியாளர்களைப் போல உடைகள் அணிந்திருந்தனர்.

நிதி திரட்டு இம்மாதம் இறுதி வரை நடைபெறும்.