சிரியா விமான நிலையத்திற்கு அருகே மிகப்பெரிய வெடிப்பு

டமாஸ்கஸ்: சிரியா தலைநகர் டமாஸ்கஸில் உள்ள அனைத் துலக விமான நிலையத்திற்கு அருகே நேற்று மிகப்பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு பெருமளவில் தீ மூண்டதாக தகவல்கள் கூறின. டமாஸ்கஸ் விமான நிலையத் திற்கு வெளியில் வெடிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் வெடிப்புக்கான காரணம் இன்னும் கண்ட றியப்படவில்லை என்றும் மனித உரிமை கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. விமானத் தாக்குதல் காரண மா? அல்லது தரைப் படைத் தாக்குதலா? என்பது உடனடி யாகத் தெரியவில்லை என்று அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் இஸ்ரேலிய போர் விமானங்கள், டமாஸ்கஸ் விமான நிலையத்தின் மீதும் மற்ற விமானத் தளங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி வந் துள்ளன.