குடிநுழைவு அதிகாரி

கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குடிநுழைவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் நடத்திய விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின்படி அந்த பெண் அதிகாரி பணியில் இருக்கும்போது வேலையிடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டதாக திரு அயோப் கான் தெரிவித்தார். படம்: NST

கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குடிநுழைவுத்துறை அதிகாரிகளிடம் நடத்திய விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின்படி அந்த பெண் அதிகாரி பணியில் இருக்கும்போது வேலையிடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டதாக திரு அயோப் கான் தெரிவித்தார். படம்: NST

ஆள்கடத்தல் தொடர்பில் ஜோகூர் குடிநுழைவுத் துறையைச் சேர்ந்த மூத்த பெண் அதிகாரி கைது

ஜோகூர் குடிநுழைவுத் துறையில் மூத்த பெண் அதிகாரி ஒருவருக்கு ஆள்கடத்தல் நடவடிக்கைகளில் தொடர்பிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அந்த அதிகாரியை...