இந்திராணி ராஜா

 பட்ஜெட் 2020: அரசாங்கம் சிங்கப்பூரர்களுடன் ஒன்றுசேர்ந்து ஆதரவளிக்கும்

காலம் உண்மையிலேயே பறக்கிறது. அதற்குள்ளாக 2019 ஏறக்குறைய முடிந்துவிட்டது. கடந்த ஆண்டு சாதனைகளை நாம்  ஆண்டு முடிவில் அசைபோட்டு பார்ப்பது வழக்கம்....

 ஆரோக்கிய மனநலனை உறுதிப்படுத்துவது வலுவான சமூகத்துக்கு முக்கியம்

மனநலம் என்பது நாம் அடிக்கடி பேசும் ஒரு விவகாரம் அல்ல. ஆனால் கலந்துஉரையாடவேண்டிய தேவை அதிகரித்து வருகின்ற ஒரு பிரச்சினை அது.  மனநலம் உலகப்...

 உலகை இன்னும் ஒளிமயமானதாக ஆக்குவோம்

என்னுடைய மாதாந்திர கட்டுரையில் அர சாங்கக் கொள்கைகள், முக்கியமான விவகாரங்கள் பற்றியே பொதுவாக நான் எழுதுவேன். ஆனால் இன்று திரு சா.கோவிந்தன் (படம்) என்ற...

 எந்த பின்னணியைக் கொண்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூரரும் வெற்றிபெற உதவிக்கரம்

பிரதமர் தனது தேசிய தினப் பேரணி உரையில் பல முக்கிய தலைப்புகள் பற்றிப் பேசினார். பின்னணி எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் வெற்றிபெற உதவ அரசாங்கம்...

 ஒன்றிணைந்து சிங்கப்பூரை வளப்படுத்துவோம்

சிங்கப்பூரர்களுக்காகப் பாடுபடுவது என்ற அணுகுமுறையில் இருந்து சிங்கப்பூரர்களுடன் சேர்ந்து பாடுபடுவது என்ற அணுகுமுறையை நான்காம் தலை முறை கைக்கொள்ளும்...

 பாலியல் ஒழுங்கீனத்துக்கு எதிராக செயல்படுதல்

சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின்  (என்யுஎஸ்) மாணவர் நிக்கலஸ் லிம், சக மாணவரான மோனிக்கா பே குளிக் கும்போது மறைந்திருந்து காணொளி எடுத்த அண்மைய...

 நமது மாணவர்கள் தங்கள் முழுமையான ஆற்றலை அடைய உதவுவோம்

நாங்கள், கடந்த சில ஆண்டுகளில், மாதங்களில் நமது கல்வி முறையில் படிப்படியாக மாற்றங்களைச் செய்து வரு கிறோம்.  மன உளைச்சலைக் குறைத்தல், எதிர்காலப்...

 பட்ஜெட் 2019: வலுவான, ஒன்றுபட்ட சிங்கப்பூரை உருவாக்க உதவும் திட்டம்

வரவுசெலவுத் திட்டம் (பட்ஜெட்) 2019 தொடர்பான நான்கு நாள் விவாதத்தை இதுவரை முடித்துள்ளோம்.  நமது வருடாந்திர தேசிய பட்ஜெட் நாட்டின் வருமானம்...