வியட்னாமில் 10,000 பேருக்கு தனிமை நடவடிக்கை

வியட்னாம்: வியட்னாம் தலைநகர் ஹனோய்க்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 10,000 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். அங்கு கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அறுவர் க