'இந்தியாவில் முறையாக கை கழுவ வசதி இல்லாத நிலையில் 5 கோடி மக்கள்'

இந்தியாவில் முறையாக கை கழுவுவதற்கான சோப்பு, தூய்மையான தண்ணீா் போன்ற வசதிகள் இல்லாத நிலையில் 50 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் இருப்பதாக ஆய்வு ஒன்றில் த