முதுகெலும்பு சிகிச்சை பெறும் முதியோர் அதிகரிப்பு

சாங்கி பொது மருத்துவமனையில் வயது காரணமாக ஏற்படக்கூடிய முதுகெலும்புப் பிரச்சினைக்கு சிகிச்சை நாடும் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருக்கிறது. அந்த மருத்துவமனை யில் 2015 ஜூலையில் தொடங்கப் பட்ட ஒருங்கிணைந்த முது கெலும்பு அறுவை சிகிச்சை சேவை காரணமாக நேரமும் செல வும் குறைவதால் நோயாளிகள் சீக்கிரம் குணம் அடைகிறார்கள். சாங்கி பொது மருத்துவமனை யில் 2016 முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரையில் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியோ ருக்கு ஏறக் குறைய 250 முது கெலும்பு அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன-. இந்த எண்ணிக்கை 2014ல் 90 ஆக இருந்தது. பொதுவாக மூப்படையும்போது முதுகெலும்பில் எலும்புகள் தேய் வதால் எலும்பு விலகுவது, எலும்பு களை இணைக்கும் தசையில் வீக்கம் போன்றவை ஏற்படுவது உண்டு. இத்தகைய பாதிப்புக்கு உள்ளான முதியவர்கள் சாங்கி பொது மருத்துவமனைக்குச் சென்றால் அங்கு ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் எலும்பு மருத்துவரையும் நரம்பியல் சிறப்பு வல்லுநரையும் பார்த்துவிடலாம்.

சாங்கி பொது மருத்துவமனையில் அதிநவீன முதுகெலும்பு சிகிச்சை சாதனம். இது ஒரு நோயாளியின் முதுகெலும்பை முப்பரிமாண வடிவில் உடனுக்குடன் காட்டக்கூடிய ஆற்றல்மிக்கது. இந்தச் சாதனத்தின் மூலம் மருத்துவர்கள் அதிநவீன முறையில் அறுவை சிகிச்சையை நடத்த முடியும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்
எதிர்பார்க்கப்படும் லாப ஈவு தொடர்பாக அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப்பிடம் எடுத்துக்கூறும் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் (வலது). படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

எதிர்பார்க்கப்படும் லாப ஈவு தொடர்பாக அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப்பிடம் எடுத்துக்கூறும் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் (வலது). படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

09 Dec 2019

எதிர்பார்க்கப்படும் லாப ஈவு தொடர்பாக அதிபரிடம் விளக்கமளிக்கப்பட்டது
ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சேன்டா ஃபார் ரன் விஷசில் சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் எனப் பலர் பங்கேற்றனர்.  படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சேன்டா ஃபார் ரன் விஷசில் சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் எனப் பலர் பங்கேற்றனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

09 Dec 2019

கொடிய நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைகளுக்கு நிதி திரட்டு

நூல் வெளியீட்டு விழாவில் (இடமிருந்து வலம்) ஸ்டெஃபன் இங், யாஸ்மின் பஷீர், புத்தகத்தைப் புனைந்த ஆலன் ஜான், புத்தகத்தில் உள்ள படங்களை வரைந்த குவேக் ஹோங் ஷின், மோகன் பொன்னிச்சாமி.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

09 Dec 2019

இனுக்காவைப் பற்றிய நூல் ஆகச் சிறந்த நூலாக அறிவிப்பு