கட்டடங்கள்

பெரிதாக கட்டவேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட வேண்டாம் என்று திரு மகாதீர் குறிப்பிட்டுள்ளார். படம்: இணையம்

பெரிதாக கட்டவேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட வேண்டாம் என்று திரு மகாதீர் குறிப்பிட்டுள்ளார். படம்: இணையம்

மகாதீர்: வழிபாட்டுக் கட்டடங்கள் கட்டுவதில் போட்டி போடவேண்டாம்

சமய வழிபாட்டுக்காக பெரிய அளவிலான கட்டடங்களைக் கட்டிக் கொள்வது ஏற்புடையதே. இருப்பினும் அவற்றை போட்டியின் காரணமாக பெரிதாகக் கட்டுவது என்பது...