#ஸ்டார்ஹப் #starhub #ZEEthirai #ZEEதிரை

ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும்  திரையரங்குகளில் சமீபத்தில் வெளிவந்த புத்தம்புதிய திரைப்படங்கள் 'ZEEதிரை'யில் காணலாம். படம்: ஸ்டார்ஹப்

ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் திரையரங்குகளில் சமீபத்தில் வெளிவந்த புத்தம்புதிய திரைப்படங்கள் 'ZEEதிரை'யில் காணலாம். படம்: ஸ்டார்ஹப்

ZEEதிரை ஸ்டார்ஹப்பில் அறிமுகம்

ஸ்டார்ஹப்' (Starhub) தொலைதொடர்பு நிறுவனம் புதிய தமிழ்  ஒளிவழியை (‌channel) மார்ச் 27ஆம் தேதி அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இந்தியாவுக்கு...