வேட்பு மனு தாக்கல்

படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 வேட்பு மனு தாக்கல்: அண்மைய நிலவரம்

பைனியர் தனித்தொகுதியில் மும்முனைப் போட்டி. மக்கள் செயல் கட்சியின் சார்பில் திரு பேட்ரிக் டே, சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் சார்பில்  லிம்...