192

மொத்தமுள்ள 93 இடங்களுக்கு 192 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். படங்கள்:  SHINTARO TAY, JASON QUAH, KEVIN LIM, KHALID BABA

மொத்தமுள்ள 93 இடங்களுக்கு 192 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். படங்கள்: SHINTARO TAY, JASON QUAH, KEVIN LIM, KHALID BABA

சிங்கப்பூர் தேர்தல்: 93 இடங்களுக்கு 192 பேர் போட்டி

தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக, இந்தப் பொதுத் தேர்தலிலும் எல்லாத் தொகுதிகளுக்கும் போட்டி நிலவுகிறது. மொத்தமுள்ள 93 எம்.பி. பதவிகளையும் கைப்பற்றும்...