லம்போகினி

 வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்காகக் கடன் வாங்கிய ஒருவர் அந்த பணத்தைக் கொண்டு லம்போகினி கார் வாங்கிய சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது. படம்: ஏஎஃப்பி

வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்காகக் கடன் வாங்கிய ஒருவர் அந்த பணத்தைக் கொண்டு லம்போகினி கார் வாங்கிய சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது. படம்: ஏஎஃப்பி

கொரோனா கடனுதவி பணத்தில் லம்போகினி கார் வாங்கியவர் கைது

கிருமித்தொற்று காரணமாகப் பல தொழில்கள் முடங்கிஉள்ளதால், பல நாடுகள் வர்த்தகர்களுக்குக் கடனுதவிகள் வழங்கி வருகின்றன. அப்படி வர்த்தக...