$

சாங்கி விமான நிலையம். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சாங்கி விமான நிலையம். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தாயகத்தில் பணமழை பொழிந்த வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள்

வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் (என்ஆர்ஐகள்) இவ்வாண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கும் ஜூலை மாதத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவுக்கு $4.6 பில்லியன் வெள்ளியை...