#ஃபைசர்

வாஷிங்டன்: ஃபைசர் தடுப்பூசி மருந்தை மருந்து நிறுவனங்களில் காணப்படும் குளிரூட்டியிலேயே வைத்திருக்க அமெரிக்கா அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஃபைசர் தடுப்பூசி ...