உள்துறைக் குழு

உள்துறைக் குழு முன்களப் பணியாளர்கள் ஏறக்குறைய 26,200 பேருக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்பட்டது. அவர்களில் 19,058 அதிகாரிகள் இரண்டாவது ...