லீ குவான் இயூ விருது

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

லீ குவான் இயூ விருதை வென்ற மாணவர்

சமூக சேவையிலும் பள்ளிப் படிப்பிலும் சிறந்து விளங்கிய  19 வயது திரு அஜ்மல் சுல்தான்  அப்துல் காதர் இந்த ஆண்டின் லீ குவான் இயூ விருதைப்...