#நரேந்திரமோடி

தமது வங்கிக் கணக்கில் தவறுதலாகச் செலுத்தப்பட்ட பணத்தை எடுத்துச் செலவுசெய்துவிட்டு, பின் அதனைத் திருப்பிச் செலுத்தாத ஆடவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். ...