கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள்
31,616
சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியவர்கள்
14,876
தனிமைப்படுத்தும் வளாகங்களில் பராமரிக்கப்படுபவர்கள்
16,027
மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் (தீவிர சிகிச்சையில் 8 )
690
உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை
23
 
மாற்றம் செய்யப்பட்ட நாள் / நேரம்: 25 May 2020 16:07

பாதுகாப்பான இடைவெளி விதிமுறையை வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்ய விடுதிகளில் ரோபோ

தங்கும் விடுதிகளில் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பாதுகாப்பான இடைவெளி விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிப்பிடிப்பதை உறுதி செய்ய விடுதி வளாகங்களுக்குள் தானியங்கி இயந்திர ம