சிகிச்சை

கொவிட்-19 காலகட்டத்தில் சுயமாகப் பல் மருத்துவ சிகிச்சைகளைச் செய்யக் கற்றுக்கொண்ட மாது ஒருவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு அத்தகைய சேவைகளை வழங்கத் தொடங்கினார்.
அந்திமகால இல்லப் பராமரிப்பைப் பரிந்துரைப்பதில் கைகொடுக்கிறது புதிய இணையவாசல். தாமதமற்ற அந்தப் பரிந்துரை மூலம் அதிகமானோர் உடல்நோவு தணிப்புப் பராமரிப்பை நாட உதவி கிடைக்கும்.
கொல்லம்: மாது ஒருவரின் ஸ்கூட்டரில் கம்பிவடம் சிக்கியதால் அவர் படுகாயமடைந்தார்.
மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதித் திட்டம் புதிய, புத்தாக்கமான சிகிச்சைகளையும் உள்ளடக்கும் என்ற அண்மை அறிவிப்பு, இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கத்தை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது.
திருவனந்தபுரம்: கட்டுமானத்துக்கான கற்களை ஏற்றிச் சென்ற ‘டிப்பர்’ லாரியிலிருந்து கல் ஒன்று 24 வயது மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் மீது விழுந்ததால் அவர் உயிரிழந்தார்.