உதைத்தார்

செம்பவாங் கிரசென்ட்டில் உள்ள உடலுறுதிக் கூடத்தில் நேற்று முன்தினம் புதன்கிழமை (நவம்பர் 3) மாது ஒருவரின் தலையில் ஆடவர் ஒருவர் உதைத்ததாகக் கூறப்படும் ...
சாலையில் மின்-ஸ்கூட்டர் ஓட்டிச் சென்ற ஒருவரை நிலப் போக்குவரத்து ஆணைய அதிகாரி ஒருவர் உதைப்பதையும் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த மின்-ஸ்கூட்டர் ஓட்டுநர் ...