சாங்கி விமான நிலையம்

சாங்கி விமான நிலையம் முனையம் 3க்கு இன்று வருகையளித்த பிரதமர் லீ சியன் லூங், பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் ஊழியர்களுடன் பேசினார். விமான நிலையத்தில் முதல்நிலையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை அவர் சந்தித்தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சாங்கி விமான நிலையம் முனையம் 3க்கு இன்று வருகையளித்த பிரதமர் லீ சியன் லூங், பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் ஊழியர்களுடன் பேசினார். விமான நிலையத்தில் முதல்நிலையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை அவர் சந்தித்தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 பிரதமர் லீ: சிங்கப்பூர் பொருளியல் மந்தநிலை சாத்தியம்

சிங்கப்பூர் பொருளியல் மந்தநிலை அடைவதற்கு சாத்தியம் உள்ளது என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ‘சார்ஸ்...

இந்தக் கிருமி நாசினியை ஒருமுறை பயன்படுத்தினால், அது ஆறு மாதங்களுக்குத் தாக்குபிடிக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இந்தக் கிருமி நாசினியை ஒருமுறை பயன்படுத்தினால், அது ஆறு மாதங்களுக்குத் தாக்குபிடிக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 நீண்டகாலம் தாக்குப்பிடிக்கும் கிருமிநாசினியால் சாங்கி விமான நிலையம் சுத்திகரிப்பு

கொரோனா கிருமித்தொற்று பரவாமல் இருக்க சாங்கி விமான நிலையம் அதன் துப்புரவுப் பணிகளை மேம்படுத்தியுள்ளது. ஆறு மாதங்களுக்குத் தாக்குபிடிக்கும் கிருமி...