ஆனந்தபவன்

4,000 ‘மிக்சர்’ முறுக்குப் பொட்டலங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. படம்: ஆனந்த பவன் உணவகம்

4,000 ‘மிக்சர்’ முறுக்குப் பொட்டலங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. படம்: ஆனந்த பவன் உணவகம்

 சிங்கப்பூர் எக்ஸ்போவில் தங்கியிருக்கும் 4,000 வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு சிற்றுண்டி

கொரோனா கிருமித்தொற்று காலகட்டத்தில் பலரும் பல வகைகளில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆனந்த...