கிருமித்தொற்று நிலவரம்

உள்ளூரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 30) பிற்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 147 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு ...
உள்ளூரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 25) பிற்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 118 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு ...
உள்ளூரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 23) பிற்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 94 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது....
உள்ளூரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) நண்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 57 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் 29 பேர், முன்னதாக கிருமி ...
உள்ளூரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) பிற்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 45 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் 20 பேர், முன்னதாக கிருமி ...