#சிங்கப்பூர் #நாடாளுமன்றம் #போதைப்பொருள்சட்டம் #தாய்லாந்து #தென்கிழக்காசியா #ஆசியா #உலகம்

வெளிநாடுகளில் தெரியாமல் போதைப்பொருள் உட்கொள்வது பொதுவாக குற்றமாக வகைப்படுத்தப்படாது என்று சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம் கூறியுள்ளார். ...