#ஈசூன்

அண்டை வீடுகளைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 50 பேர் வெளியேற்றம்
ஈசூனில் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 28) விபத்து நேர்ந்தவுடன் கார் ஒன்றில் தீப்பிடித்துக்கொண்டது. சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையினர் வருவதற்குமுன் ...