சமூகம்

 தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகத்தின் சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

இம்மாதம் 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கப்பூர் நேரம் மாலை 5 மணியளவில் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் ஒன்றை தமிழ்ப் பட்டி மன்றக் கலைக் கழகம் நடத்த விருக்கிறது...

தெமாசெக் அறநிறுவன தொண்டூ ழியர்கள் திரு ஜி. மோசஸின் (வலது) குடும்பத் திற்கு சமைத்த உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்குகின்றனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தெமாசெக் அறநிறுவன தொண்டூ ழியர்கள் திரு ஜி. மோசஸின் (வலது) குடும்பத் திற்கு சமைத்த உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்குகின்றனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 சம்பளம் இழந்தவருக்கு ஆறுதல்

கி. ஜனார்த்தனன்   குறைந்த ஊதியம் பெறும் துப்புரவுப் பணியாளர் திரு ஜி.மோசஸ், 57, ஒரு முறைக்குப் பலமுறை யோசித்துதான் ...

 சம்பளம் இழந்தவருக்கு ஆறுதல்

குறைந்த ஊதியம் பெ றும் துப்புரவுப் பணியாளர் திரு ஜி.மோசஸ், 57, ஒரு முறைக்குப் பலமுறை யோசித்துதான் வீட்டுக்கான ஒவ்வொரு செலவையும் செய்து வருகிறார்....

 அதிக தமிழ் ஆற்றல் உள்ளோரின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது

சிங்கப்பூரின் கொள்கை ஆய்வுக் கழகம் நடத்திய ஆய்வின்படி தமிழர்கள் நான்கில் மூன்று பங்கினர் தமிழ் மொழி ஆற்றல் கொண்டுள்ளார்கள் என்றாலும் அந்த எண்ணிக்கை...

 35 சிறார்கள் முதல்நிலை ஊழியர்களுக்கு நடன அர்ப்பணிப்பு

கிருமிப் பரவலால் பலரின் உணர்வுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ள இந்த நேரத்தில் மனம் தளராமல் கலைகளைத் தொடர்ந்து பயின்று வருகிறார்கள் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் கோயில்...