உணவும் நலமும்

பகல் தூக்கத்தைத் தவிர்க்கும் வழிகள்

மதிய உணவு உண்ட பின் சிலர் உற்சாகமிழந்து தூக்க கலக்கத் தோடு காணப்படுவதுண்டு.  மேலும் இதன் விளைவாக வேலையில் கவனமின்மை ஏற் பட்டு, பணியைச் சரி வர...

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

உணவைத் தாளிப்பதின் அவசியம்

உணவைச் சமைத்துச் சாப்பிடும் போது அதில் ஏற்படும் மாறுபாடு களால் செரிமானக் கோளாறு ஏற்படலாம். அதனைத் தவிர்க்கும் நோக் கில்தான், சமைக்கும்போது உண வின்...

  •