புகை பிடித்தலைத் தடுத்தல்: அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரம்

புகை பிடிப்பதற்குத் தடைசெய்யப்பட்ட இடங்களில் விசாரணை ஆணை இல்லாமல் நுழைந்து சோதனையிட தேசிய சுற்றுப்புற வாரியத்தின் அதிகாரிகள் அதிகாரம் பெற்றிருப்பர். அவர்களை ஆதாரங்கள் திரட்டுவதிலிருந்து தடுப்பதும் அவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதும் சட்ட விரோதமாகும். மேலும் அதிகாரிகளை வார்த்தைகளாலோ உடல் ரீதியாகவோ தாக்குவதுடன், தவறான தகவல் தெரி விப்பதும், அடையாளங்களை மறைப்பதும் சட்ட விரோதமாகி றது. புகை பிடித்தல் (குறிப்பிட்ட இடத்தில் தடை விதிக்கும்) சட்டத்தின் திருத்தங்களை சுகாதார மூத்த துணை அமைச் சர் ஏமி கோர் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.