விநியோகம்

மலேசியாவில் கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளை வாங்கி விநியோகிக்க தனியாருக்கு அனுமதி அல்லது அனுமதிக் கடிதம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுவதற்கு அந்நாட்டு ...
மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு விநியோகம் தாமதமாகும் நிலை ஏற்பட்டால் அதை மட்டுப்படுத்தத் திட்டங்கள் உள்ளன என்று ஃபேர்பிரைஸ் குழுமத்தின் தலைமை ...
நோய்ப்பரவல் சூழலால் சவால்மிக்க ஆண்டாகக் கருதப்படும் 2020ஆம் ஆண்டை மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவுசெய்தது சிராங்கூன் சாலையில் அமைந்துள்ள ‘எம்டிஆர்’ உணவகம். ...
பள்ளி மாணவர்கள் டிரேஸ்டுகெதர் திட்டத்தில் பங்கேற்கும் விதமாக அவர்களுக்கு அந்த சாதனத்தை பள்ளிகள் விநியோகிக்கும் என்றும் அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன் ...
கொவிட்-19 தடுப்பு தடுப்பு மருந்து எல்லாருக்கும் நியாயமாக விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும்படி உலக தலைவர்களை பிரதமர் லீ சியன் லூங் வலியுறுத்தி ...