3000

தனது காலணியில் கேமரா ஒன்றை மறைத்தவாறு பெண்களின் பாவாடைக்குள் 3,000க்கும் மேற்பட்ட காணொளிகளைப் பதிவு செய்திருந்த மருத்துவர் ஒருவருக்கு மூன்றாண்டுச் ...
பிரபல குறுங்காணொளிச் செயலியான ‘டிக்டாக்’, அதன் உலகளாவிய விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்காக சுமார் 3,000 பொறியாளர்களை வேலையில் அமர்த்தவுள்ளது. இதற்காக அடுத்த ...
சிங்கப்பூரில் இந்த ஆண்டில் நடப்புக்கு வந்த முக்கியமான கொள்கை மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய கூடுதல் தேவைகளை ஈடுசெய்யும் வகையில் 2020ல் சுமார் ...