தீப்புண்

குழந்தையின் இடது கையை அடுப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த சூடான பானை ஒன்றுக்குள் வைத்து எடுப்பதும் அதை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதும் காணொளியில் பதிவாகியிருந்தன. படங்கள், காணொளி: ஏமி லோவின் ஃபேஸ்புக்

குழந்தையின் இடது கையை அடுப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த சூடான பானை ஒன்றுக்குள் வைத்து எடுப்பதும் அதை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதும் காணொளியில் பதிவாகியிருந்தன. படங்கள், காணொளி: ஏமி லோவின் ஃபேஸ்புக்

 அடுப்பிலிருந்த சூடான பாத்திரத்துக்குள் குழந்தையின் கையை வைத்த பணிப்பெண் கைது

தமது பராமரிப்பில் இருந்த 16 மாதக் குழந்தையின் கையை அடுப்பில் இருந்த சூடான பாத்திரத்துக்குள் வைத்து கடுமையான காயம் விளைவித்ததற்காக 30 வயது பணிப்பெண்ணை...

சிதறிய உணவுடன் தரையெங்கும் கண்ணாடிச் சில்லுகள் சிதறிக் கிடந்ததால் நகரக்கூட முடியாமல் போனது என்று திருவாட்டி ஸ்டெஃபனி சூ குறிப்பிட்டிருந்தார். படங்கள்: ஸ்டெஃபனி சூவின் ஃபேஸ்புக்

சிதறிய உணவுடன் தரையெங்கும் கண்ணாடிச் சில்லுகள் சிதறிக் கிடந்ததால் நகரக்கூட முடியாமல் போனது என்று திருவாட்டி ஸ்டெஃபனி சூ குறிப்பிட்டிருந்தார். படங்கள்: ஸ்டெஃபனி சூவின் ஃபேஸ்புக்

 வெடித்துச் சிதறிய கண்ணாடி மேசை; ரண களமான வீடு

வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்களுடன் மாது ஒருவர் இரவு உணவு சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தபோது  அவர்கள் பயன்படுத்திய கண்ணாடி மேசை சுக்குநூறாக உடைந்த...