செலவு

ஹாங்காங்: உலகின் ஆகச் செலவுமிக்க நகரங்களில் சிங்கப்பூரும் சுவிட்சர்லாந்தின் ஸூரிக்கும் பட்டியலின் முதல் இடத்தில் வந்துள்ளன.
முன்னெப்போதையும் விட, கடந்த சில ஆண்டுகளாக சுற்றுலாப் பயண விரும்பிகளின் ஆர்வமும் தேடலும் அதிகரித்துள்ளது. உணவு, கலாசாரம், இசை என பலவற்றையும் ரசிக்க வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்யும் போக்கும் அதிகரித்துள்ளது.
வசதி குறைந்த மாணவர்களுக்காக நடத்தப்படும் ‘ஷேர்-ஏ-டெக்ஸ்ட்புக்’ எனும் திட்டத்தின் இவ்வாண்டிற்கான முயற்சியை ஃபேர்பிரைஸ் குழுமம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது.
கடந்த 2022 ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி 2023 மார்ச் மாதம் வரையிலான நிதியாண்டின் முடிவில், வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பற்றாக்குறை $5.38 பில்லியன் என்ற சாதனை அளவை எட்டியுள்ளது.
சிங்கப்பூரர்கள் மின்சாரத்திற்கு அதிகம் செலவழிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மின்சாரக் கட்டண உயர்வு ஒரு புறமிருக்க, வீட்டில் இருந்து வேலை, கற்றல்,...