நாடாளுமன்றம்

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

பார்தி லியானியின் வழக்கு: நாடாளுமன்றத்தில் பேச சில்வியா லிம் விண்ணப்பம்

குற்றவியல் நீதி அமைப்பில் நியாயம் தொடர்பான விவகாரம் பற்றி அடுத்த மாதம் கூடவுள்ள நாடாளுமன்றத்தில் பேச பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவர் திருவாட்டி சில்வியா...

விவாதம் என்பது கொள்கைகள், உண்மைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைய வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஒரே வகை லட்சியங்களும் இலக்குகளும் வழிகாட்ட வேண்டும் என்றும் திரு லீ கோடிட்டார். படங்கள்: GOV.SG

விவாதம் என்பது கொள்கைகள், உண்மைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைய வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஒரே வகை லட்சியங்களும் இலக்குகளும் வழிகாட்ட வேண்டும் என்றும் திரு லீ கோடிட்டார். படங்கள்: GOV.SG

‘கருத்து வேறுபாட்டால் பிரிவினை, முடக்கநிலை வரக்கூடாது’

போதுமான எண்ணிக்கையில் எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிங்கப்பூரில் இருப்பது நல்லது என்றாலும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அதனால் பிரிவினையும்...

மேல்வர்க்க உணர்வுகளையும் சமூக முன்னேற்றக் குறைபாடுகளையும் முறியடிக்க வேண்டிய அவசரத் தேவை சிங்கப்பூருக்கு இருப்பதாகவும் அவ்விரண்டுமே நாடு எதிர்நோக்கும் இடர் மிகுந்த பிரச்சினைகள் என்றும் பாட்டாளிக் கட்சியின் செங்காங் குழுத்தொகுதி உறுப்பினர் ஹி டிங் ரூ தெரிவித்துள்ளார். படம்: GOV.SG

மேல்வர்க்க உணர்வுகளையும் சமூக முன்னேற்றக் குறைபாடுகளையும் முறியடிக்க வேண்டிய அவசரத் தேவை சிங்கப்பூருக்கு இருப்பதாகவும் அவ்விரண்டுமே நாடு எதிர்நோக்கும் இடர் மிகுந்த பிரச்சினைகள் என்றும் பாட்டாளிக் கட்சியின் செங்காங் குழுத்தொகுதி உறுப்பினர் ஹி டிங் ரூ தெரிவித்துள்ளார். படம்: GOV.SG

கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சம் குறித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்

மேல்வர்க்க உணர்வுகளையும் சமூக முன்னேற்றக் குறைபாடுகளையும் முறியடிக்க வேண்டிய அவசரத் தேவை சிங்கப்பூருக்கு இருப்பதாகவும் அவ்விரண்டுமே நாடு...

பிஎம்இடி துறையில் உள்ளூர்வாசிகளைப் பாதுகாக்கும் அரசாங்க முயற்சிகள் குறித்து அவர் உள்ளிட்ட பல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் கேள்வி எழுப்பினர். படம்: GOV.SG

பிஎம்இடி துறையில் உள்ளூர்வாசிகளைப் பாதுகாக்கும் அரசாங்க முயற்சிகள் குறித்து அவர் உள்ளிட்ட பல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் கேள்வி எழுப்பினர். படம்: GOV.SG

நிரந்தரவாசிகள், புதிய குடிமக்களால் வேலைச் சந்தையில் நெருக்கடி: காரசார விவாதமானது

பிஎம்இடி எனப்படும் நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பர்கள் துறையில் இருக்கும் வேலைகளில் வெளிநாட்டினர் பங்கு குறித்து...

கொவிட்-19 கொள்ளைநோயை சிங்கப்பூர் கையாண்டது, இந்தச் சூழலுக்குப் பிறகான வாழ்க்கைக்குத் தயாராவது ஆகியன குறித்து பிரதமர் லீ சியன் லூங் இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்ற இருக்கிறார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கொவிட்-19 கொள்ளைநோயை சிங்கப்பூர் கையாண்டது, இந்தச் சூழலுக்குப் பிறகான வாழ்க்கைக்குத் தயாராவது ஆகியன குறித்து பிரதமர் லீ சியன் லூங் இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்ற இருக்கிறார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கொவிட்-19ஐ சிங்கப்பூர் கையாண்டது பற்றி இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் லீ உரை

கொவிட்-19 கொள்ளைநோயை சிங்கப்பூர் கையாண்டது, இந்தச் சூழலுக்குப் பிறகான வாழ்க்கைக்குத் தயாராவது ஆகியன குறித்து பிரதமர் லீ சியன் லூங் இன்று (செப்டம்பர்...