#காதல்

சீனாவில் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ள நிலையில், மாணவர்களைக் ‘காதலில் விழ’வைக்க அங்குள்ள ஒன்பது தொழில்முறைக் கல்லூரிகள் அவர்களுக்கு ஒரு வார ...
ஆடவர் ஒருவரைத் ‘திருமணம் செய்துகொண்டு ஐந்து நாள்கள் அவருடன் குடித்தனம் நடத்த’ ஒப்புக்கொண்ட 21 வயதுப் பெண், தாம் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று ...
பெங்களூரு: இணையம் வழியாக வாங்கிய ஐஃபோனுக்கான தொகையைச் செலுத்த பணமில்லாததால், அதனைக் கொண்டுவந்த விநியோக ஊழியரையே கொலை செய்த சம்பவம் இந்தியாவின் கர்நாடக...