தேசிய தின நேரலை – காணத் தவறாதீர்கள்!

இவ்வாண்டின் தேசிய தின அணிவகுப்பு இன்று மாலை 5.30 மணிக்குத் தொடங்கியது. அணிவகுப்பின் நேரலையை இந்த யுட்டியூப் இணைப்பு வழியாக நீங்கள் காணலாம்!

அணிவகுப்பைக் காண கிட்டத்தட்ட 27,000 பார்வையாளர்கள் கூடியுள்ளனர். 

பாடாங்கில் நடைபெறும் இந்த அணிவகுப்பைப் பற்றி ஆக அண்மை தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள இந்த இணையத்தளத்துடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்!

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tamilmurasu/videos/667189680426421/?__xts__[0]=68.ARA306c3wfSUBT24KmJELFRiBDlHpfPEL9vaWdgT59puSxsTCiazza1RFFysC3kx-2F9n_tfW4q3r_AWtY9uZiX7Z9kI8f2P8BPFzD4zFIcrRL4Fd5aOBm5GfYcs1d6B9tbX4Rwq1iEh6OSnW8SlRHUuoRsravFazEQzXtc-tgVG3o6oNyqt7bBSaNexG1SxcG34YPseOvkMjQHLNw6sQkxp7W0rYx03HopdqQVFQnVL7cWrgjQFnVSIPIsErJTeJ3v3gDvNmn7omrzG5ipeOUMsKYt-tDAEcA7ZAnXkCpgBnmBu8mKc8fD3-5J3V51X4orMfw-slQzXCzwFliWQmgWzIiRPMz98eGkvhg&__tn__=-R