உலக செய்தி தினம்

படம்: கோமளா விலாஸ்

படம்: கோமளா விலாஸ்

‘தரமே தாரக மந்திரம்‘- நன்மதிப்பை கட்டிக்காக்கும் கோமள விலாஸ்

தன்னிகரற்ற சிங்கையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற இந்திய உணவுக்கடைகளுள் ஒன்று கோமள விலாஸ். உள்நாட்டவர் மட்டுமின்றி வெளிநாட்டவரும் விரும்பி வந்து உணவருந்தி...

செய்தித் துறையைக் கொண்டாடும் உலக செய்தி தினம்

தமிழவேல், செய்தி ஆசிரியர் உலக செய்தி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் முக்கியமான திருப்புமுனையில், கரடுமுரடான பாதையில் சென்றுகொண்டிருக்கும் நேரம் இது....

தமிழ் முரசு நாளிதழின் செய்தியாளர்கள் கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுகின்றனர். (படம்: தமிழ் முரசு)

தமிழ் முரசு நாளிதழின் செய்தியாளர்கள் கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுகின்றனர். (படம்: தமிழ் முரசு)

செய்தித்துறையைக் கொண்டாடும் உலக செய்தி தினம்

- தமிழவேல்  செய்தி ஆசிரியர்/மின்னிலக்கப் பிரிவு ஆசிரியர் உலக செய்தி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் முக்கியமான திருப்புமுனையில், கரடுமுரடான பாதையில்...