உணவு

மும்பை: இந்தியர்கள் அரிசி, கோதுமை போன்ற முக்கிய உணவுப் பொருள்களில் குறைவாகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு போன்ற விருப்புரிமை பொருள்களில் கூடுதலாகவும் செலவிடுவதாகவும் அரசாங்க ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.
முழு உரிமையுடன் (freehold) 115 தொகுதிகள் கொண்ட 10 மாடி புதிய உணவுத் தொழிற்சாலை எண் 21 மண்டாய் எஸ்டேட்டில் அமையவுள்ளது.
உடல்நலனுக்கு, குறிப்பாக பெண்களின் உடல்நலனுக்கு அடித்தளமாக விளங்கும் ஊட்டச்சத்துகளில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது வைட்டமின் பி12.
மனஅழுத்தம் ஒருவரின் அன்றாட வாழ்வை மிகவும் பாதிப்பதோடு, உயர் ரத்த அழுத்தம், இதயநோய் உட்பட பல சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது.
தங்குவிடுதிகளில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு தற்போது சுத்தமான உணவு கிடைப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.