கள்ள

வரி செலுத்தாத சிகரெட்டுகளை ரொட்டித் துண்டுகளுக்கிடையே வைத்து சிங்கப்பூருக்குள் கடத்த முயன்ற மலேசிய ஆடவர் ஒருவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பிடிபட்டார். ...