மைனா

குவைத்: இந்திய மைனாவால் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லை என்றும் அவற்றால் வனஉயிர்ச் சூழலுக்கு நன்மையே விளைகிறது என்றும் அரபு நாடான குவைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
துணிகளைக் காய வைக்கப் பயன்படும் கம்பத்தில் மைனா ஒன்றை ஒரு மாது தொங்கவிட்ட சம்பவம் ஈசூனில் நடந்துள்ளது. வீட்டுக்குள் வந்த மைனா மீண்டும் வீட்டுக்குள் ...