ரசாயனக் கழிவு

துவாஸில் இன்று (டிசம்பர் 11) காலை மூண்ட பெருந்தீயில் ஏராளமான பொருட்கள் சேதமடைந்தன. 48 துவாஸ் கிரசென்ட்டில் உள்ள தொழிற்பேட்டையின் கழிவு நிர்வாகத் ...