கணேஷ்

தினமும் சமஸ்கிருதத்தில் பேசினால் நரம்பு மண்டலம் பலப்படுவதுடன், சர்க்கரை நோய் வராது, கொழுப்பு கட்டுக்குள் இருக்கும் என அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கல்வி ...