குடித்துவிட்டு கார் ஓட்டுவது

பொங்கோலில் உள்ள ‘ஷெல்’ பெட்ரோல் நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் 17ஆம் தேதி பெட்ரோல் நிலைய ஊழியர் ஒருவர், காரை நகர்த்த சொன்னதற்காக அவரது முகத்தில் இருமுறை...