தியோங் பாருவில் உள்ள ஒரு புளோக்கில் வசிக்கும் குடியிருப்பாளர்களுக்கு இன்று காலை முதல் கொவிட்-19 பரிசோதனை தொடங்கியது. அங்குள்ள எங் வாட் ஸ்திரீட் புளோக்...
ரெட்ஹில் லேன், ரெட்ஹில் குளோஸ் பகுதிகளில் ஏழு வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்குகளில் வசிக்கும் குடியிருப்பாளர்கள் கட்டாய கொவிட்-19 பரிசோதனைக்கு உட்பட ...
கடந்த இரு வாரங்களில் அயோன் ஆர்ச்சர்ட் கடைத்தொகுதிக்கு வந்து சென்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொவிட்-19 பரிசோதனை செய்துகொள்வதற்காக ஸ்காட்ஸ் சாலையில் ஒரு ...
ஹவ்காங் அவென்யூ 8ல் புளோக்குகள் 501, 507ல் வசிக்கும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் அந்த புளோக்குகளுக்குச் சென்றவர்கள் என மொத்தம் 828 பேருக்கு நடத்தப்பட்ட...
ஹவ்காங்கில் இரு வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்குகளிலும் ஈசூனில் ஒரு புளோக்கிலும் இன்று (ஜூன் 1) கட்டாய கொவிட்-19 பரிசோதனை தொடங்கியது. ஹவ்காங் அவென்யூ...