ஓய்வு

முன்னாள் தொடர்பு, தகவல் அமைச்சரான யாக்கோப் இப்ராகிம், அரசியலில் இருந்து பிரியாவிடை பெற்றார். அவர் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகப் பதவி வகித்து வந்தார். ஜாலான் புசார் குழுத் தொகுதியில் போட்டியிடும்  வேட்பாளர்களை கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்தபோது எடுத்தபடம்: திரு யாக்கோப்பின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

முன்னாள் தொடர்பு, தகவல் அமைச்சரான யாக்கோப் இப்ராகிம், அரசியலில் இருந்து பிரியாவிடை பெற்றார். அவர் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகப் பதவி வகித்து வந்தார். ஜாலான் புசார் குழுத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்தபோது எடுத்தபடம்: திரு யாக்கோப்பின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்

அரசியலில் இருந்து விடைபெறுகிறார் டாக்டர் யாக்கோப் இப்ராகிம்

முன்னாள் தொடர்பு, தகவல் அமைச்சரான யாக்கோப் இப்ராகிம், அரசியலில் இருந்து பிரியாவிடை பெற்றார். அவர் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகப் பதவி...