பார்த்தி லியோனி

$34,000 மதிப்புள்ள பொருள் களைத் திருடியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட இந்தோனீசியப் பணிப்பெண் குமாரி பார்த்தி லியானி விடுவிக்கப்பட்டார். ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கோப்புப்படம்

$34,000 மதிப்புள்ள பொருள் களைத் திருடியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட இந்தோனீசியப் பணிப்பெண் குமாரி பார்த்தி லியானி விடுவிக்கப்பட்டார். ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கோப்புப்படம்

பணிப்பெண் வழக்கு: அமைச்சுநிலை அறிக்கை தாக்கலாகும்

குமாரி பார்த்தி லியானி என்ற முன்­னாள் பணிப்­பெண் வழக்­கு தொடர்­பில் நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்­சு­நிலை அறிக்கை ஒன்றைத் தாக்­...

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

படங்கள்: GOV.SG, ST FILE

பார்தி லியானியின் வழக்கு: நாடாளுமன்றத்தில் பேச சில்வியா லிம் விண்ணப்பம்

குற்றவியல் நீதி அமைப்பில் நியாயம் தொடர்பான விவகாரம் பற்றி அடுத்த மாதம் கூடவுள்ள நாடாளுமன்றத்தில் பேச பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவர் திருவாட்டி சில்வியா...