தமிழ் முரசு

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

கைக்கணினியில் தமிழ் முரசு; புதியதொரு வாசிப்பு அனுபவம்

சிங்கப்பூரின் ஒரே தமிழ் நாளிதழான தமிழ் முரசு இவ்வாண்டு தன் 85வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது. இந்தச் சிறப்பான தருணத்தில் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும்...

வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் தமிழ் முரசு வாசகர்களைக் கருத்தில் கொண்டு சிங்கப்பூரில் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் தமிழ் முரசு இணையப் பக்கத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் தமிழ் முரசு வாசகர்களைக் கருத்தில் கொண்டு சிங்கப்பூரில் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் தமிழ் முரசு இணையப் பக்கத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன.

தமிழ் முரசில் சிங்கப்பூர் வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்

உலகப் பொருளியல் சரிவை சிங்கப்பூரால் தடுக்க முடியாது.ஆனால், அது உலகின் பல நாடுகளில் தெரியும் சமூக ஒற்றுைமயின்மை, ஒடுங்கும் போக்கு, விரக்தி மனப்பான்மை...

தமிழ் முரசு நாளிதழின் அச்சுப் பிரதி, மின்னிலக்கப் பதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு சந்தாதாரராக: https://www.sphsubscription.com.sg/eshop/?r=products/newsubscriptionpackages&pcode=tm

தமிழ் முரசு நாளிதழின் அச்சுப் பிரதி, மின்னிலக்கப் பதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு சந்தாதாரராக: https://www.sphsubscription.com.sg/eshop/?r=products/newsubscriptionpack...

தமிழ் முரசு மின்னிதழ் சந்தாதாரர்கள் 780% அதிகரிப்பு

தமிழ் முரசு மின்னிதழ் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை ஒரே மாதத்தில் 780% அதிகரித்துள்ளது. கொவிட்-19 கிருமித் தொற்று முறியடிப்புத் திட்டம் நடப்பில்...

தமிழ் முரசு நாளிதழின் ஒட்டுமொத்த மின்னிலக்கப் பதிப்புக்கு (இ-பேப்பர்) மிகக் குறைந்த மாதாந்தர கட்டணத்தில் சந்தாதாரராகும் வாய்ப்பு தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் முரசு நாளிதழின் ஒட்டுமொத்த மின்னிலக்கப் பதிப்புக்கு (இ-பேப்பர்) மிகக் குறைந்த மாதாந்தர கட்டணத்தில் சந்தாதாரராகும் வாய்ப்பு தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

$3.90 மாதாந்தர கட்டணத்தில் தமிழ் முரசின் மின்னிலக்கப் பதிப்பு (இ-பேப்பர்)

தமிழ் முரசு நாளிதழின் ஒட்டுமொத்த மின்னிலக்கப் பதிப்புக்கு (இ-பேப்பர்) மிகக் குறைந்த மாதாந்தர கட்டணத்தில் சந்தாதாரராகும் வாய்ப்பு...

இடமிருந்து: திரு விஸ்வலிங்கம், திருமதி பீட்டர், திரு நல்லுராஜ்

இடமிருந்து: திரு விஸ்வலிங்கம், திருமதி பீட்டர், திரு நல்லுராஜ்

விருது பெறும் தமிழாசிரியர்கள்

திருமதி காத்தாயம்மாள் செல்லையா பீட்டர், செட்டி மலாக்கா சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். வீட்டில் தமிழ்ப் புழக்கமே இல்லை. ஆனால் இவர் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக...